Pořiči

12.08.2023 - 13.08.2023

AMK Pořiči nad SázAvou v AČR, Čerčanská 13,
CZE-257 21 Pořiči nad Sazavou
Tel.: +420 777 791 797
e-mail: AMKPorici@seznam.cz; tomjenicek@seznam.cz
web: www.autokrosporici.cz

 

_ax-porici-23-gb.pdf

_ax-porici-23-cz.pdf