Baja Drawsko

09.10.2020 - 11.10.2020

Offroad 4x4 klub v ACR
Ohrada 1878, CZE-755 01 Vsetin
tel: +420/608 820 122
e-mail: M.Chytka@seznam.cz