Poříčí nad Sázavou

25.07.2020 - 26.07.2020

AMK Poříčí nad Sázavou
Čerčanská 13, CZ-257 21 Poříčí nad Sázavou
tel: +420 602 324 566
e-mail: AMKPorici@seznam.cz
web: www.AutocrossPorici.cz